Thống Kê Giải Đặc Biệt Hôm Nay - Thống kê KQXSMB Giải Đặc Biệt

Hôm nay: Thứ năm, ngày 21/9/2023

HAI SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT CÓ XÁC SUẤT VỀ CAO NHẤT TRONG NGÀY
SỐ THỨ NHẤT SỐ THỨ hai SỐ THỨ ba SỐ THỨ tư
54 38 50 81
18 77 52 85
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
97 17 lần 72 15 lần
66 14 lần 62 14 lần
40 14 lần 51 13 lần
11 13 lần 14 13 lần
24 13 lần 23 12 lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
47 1 lần 01 3 lần
77 3 lần 60 3 lần
45 4 lần 90 4 lần
35 5 lần 16 5 lần
67 5 lần 53 5 lần

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 03
Ngày 20/9/2023 40303

Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt Loto Đặc biệt ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 03
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
54 5 lần 38 3 lần 50 3 lần 81 2 lần 18 2 lần
77 2 lần 52 2 lần 85 2 lần 30 2 lần 61 2 lần
80 2 lần 09 2 lần 46 2 lần 19 2 lần 69 2 lần
16 2 lần 22 1 lần 59 1 lần 74 1 lần 07 1 lần
92 1 lần 41 1 lần 36 1 lần 05 1 lần 39 1 lần
43 1 lần 60 1 lần 10 1 lần 72 1 lần 25 1 lần
17 1 lần 87 1 lần 14 1 lần 03 1 lần 76 1 lần
96 1 lần 97 1 lần 86 1 lần 94 1 lần 70 1 lần
71 1 lần 20 1 lần 65 1 lần 27 1 lần 11 1 lần
21 1 lần 33 1 lần 88 1 lần 55 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 2(3 lần) 7(3 lần) 9(3 lần) 4(2 lần) 5(2 lần) 0(1 lần) 1(1 lần) 3(1 lần) 6(1 lần) 8(1 lần)
Đuôi 4(4 lần) 7(3 lần) 3(3 lần) 2(2 lần) 5(2 lần) 0(2 lần) 1(1 lần) 8(1 lần) 9(0 lần) 6(0 lần)
Tổng 1(4 lần) 8(3 lần) 7(2 lần) 3(2 lần) 5(2 lần) 4(1 lần) 2(1 lần) 0(1 lần) 9(1 lần) 6(1 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 03 vào ngày trước đó
Ngày 20/9/2023 40303

Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt Loto Đặc biệt ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt

Các giải đặc biệt XSMB ngày 21/9 hằng năm

Năm 2022 21/9/2022 44823
Năm 2021 21/9/2021 16083
Năm 2020 21/9/2020 68757
Năm 2019 21/9/2019 71778
Năm 2018 21/9/2018 31221
Năm 2017 21/9/2017 89470
Năm 2016 21/9/2016 76294
Năm 2015 21/9/2015 08304
Năm 2014 21/9/2014 26443
Năm 2013 21/9/2013 59735
Năm 2012 21/9/2012 88774
Năm 2011 21/9/2011 04644
Năm 2010 21/9/2010 28192
Năm 2009 21/9/2009 87262
Năm 2008 21/9/2008 63727
Năm 2007 21/9/2007 08155
Năm 2006 21/9/2006 62197
Năm 2005 21/9/2005 35710
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 22/9/2023
45,54
57,75
29,92
49,94
59,95
27,72
46,64
56,65
17,71
58,85
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 22/9/2023
08,80
68,86
18,81
48,84
06,60
01,10
04,40
16,61
46,64
14,41
Backtotop
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan