Thống Kê Giải Đặc Biệt Hôm Nay - Thống kê KQXSMB Giải Đặc Biệt

Hôm nay: Thứ ba, ngày 21/3/2023

HAI SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT CÓ XÁC SUẤT VỀ CAO NHẤT TRONG NGÀY
SỐ THỨ NHẤT SỐ THỨ hai SỐ THỨ ba SỐ THỨ tư
02 12 55 98
06 45 42 78
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
79 2 lần 81 2 lần
77 2 lần 75 2 lần
64 2 lần 02 1 lần
60 1 lần 92 1 lần
89 1 lần 87 1 lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
95 1 lần 03 1 lần
05 1 lần 15 1 lần
18 1 lần 19 1 lần
20 1 lần 24 1 lần
27 1 lần 43 1 lần

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 92
Ngày 20/3/2023 24192

Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt Loto Đặc biệt ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 92
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
02 3 lần 12 3 lần 55 3 lần 98 2 lần 06 2 lần
45 2 lần 42 2 lần 78 2 lần 44 2 lần 87 2 lần
69 2 lần 64 1 lần 28 1 lần 85 1 lần 56 1 lần
25 1 lần 82 1 lần 96 1 lần 80 1 lần 24 1 lần
91 1 lần 00 1 lần 67 1 lần 71 1 lần 14 1 lần
31 1 lần 92 1 lần 84 1 lần 48 1 lần 86 1 lần
13 1 lần 39 1 lần 60 1 lần 18 1 lần 29 1 lần
97 1 lần 08 1 lần 72 1 lần 61 1 lần 68 1 lần
47 1 lần 66 1 lần 62 1 lần 17 1 lần 94 1 lần
11 1 lần 34 1 lần 05 1 lần 15 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 0(3 lần) 7(3 lần) 8(3 lần) 2(2 lần) 4(2 lần) 9(2 lần) 1(1 lần) 3(1 lần) 5(1 lần) 6(0 lần)
Đuôi 5(4 lần) 8(3 lần) 0(2 lần) 7(2 lần) 2(2 lần) 1(2 lần) 4(1 lần) 3(1 lần) 6(1 lần) 9(0 lần)
Tổng 3(4 lần) 5(3 lần) 8(3 lần) 4(3 lần) 2(2 lần) 7(1 lần) 1(1 lần) 6(1 lần) 0(0 lần) 9(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 92 vào ngày trước đó
Ngày 20/3/2023 24192

Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt Loto Đặc biệt ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt

Các giải đặc biệt XSMB ngày 21/3 hằng năm

Năm 2022 21/3/2022 76044
Năm 2021 21/3/2021 68140
Năm 2020 21/3/2020 55521
Năm 2019 21/3/2019 43185
Năm 2018 21/3/2018 68585
Năm 2017 21/3/2017 15998
Năm 2016 21/3/2016 59430
Năm 2015 21/3/2015 49387
Năm 2014 21/3/2014 75253
Năm 2013 21/3/2013 75377
Năm 2012 21/3/2012 30078
Năm 2011 21/3/2011 11722
Năm 2010 21/3/2010 43311
Năm 2009 21/3/2009 91406
Năm 2008 21/3/2008 40905
Năm 2007 21/3/2007 79092
Năm 2006 21/3/2006 04008
Năm 2005 21/3/2005 40375
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 21/3/2023
29,92
27,72
22,77
05,50
24,42
23,32
07,70
09,90
69,96
37,73
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 21/3/2023
16,61
12,21
46,64
67,76
24,42
26,62
17,71
47,74
14,41
66
Backtotop
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan