Thống kê đầu đuôi XSMB - Tổng hợp KQXSMB theo đầu đuôi

Hôm nay: Thứ tư, ngày 7/6/2023

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 7/6/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
07-06-2023 0 lần4 lần4 lần2 lần2 lần5 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
06-06-2023 2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
05-06-2023 1 lần1 lần6 lần2 lần4 lần5 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
04-06-2023 3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần5 lần
03-06-2023 4 lần1 lần3 lần2 lần7 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
02-06-2023 4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần5 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
01-06-2023 2 lần3 lần5 lần1 lần2 lần0 lần1 lần6 lần4 lần3 lần
31-05-2023 4 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần7 lần2 lần3 lần2 lần
30-05-2023 3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần7 lần1 lần3 lần2 lần
29-05-2023 0 lần2 lần3 lần5 lần6 lần1 lần4 lần2 lần0 lần4 lần
28-05-2023 0 lần2 lần5 lần3 lần1 lần3 lần1 lần5 lần6 lần1 lần
Tổng 23 lần26 lần38 lần25 lần31 lần30 lần35 lần32 lần32 lần25 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 07-06-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
07-06-2023 0 lần1 lần5 lần2 lần3 lần1 lần6 lần3 lần4 lần2 lần
06-06-2023 3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần5 lần3 lần
05-06-2023 4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần5 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
04-06-2023 6 lần1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
03-06-2023 3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần6 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
02-06-2023 1 lần1 lần2 lần5 lần4 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
01-06-2023 2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần4 lần5 lần2 lần
31-05-2023 1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần0 lần5 lần4 lần3 lần2 lần
30-05-2023 7 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần5 lần2 lần0 lần
29-05-2023 0 lần4 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
28-05-2023 3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần3 lần3 lần
Tổng 30 lần28 lần30 lần28 lần24 lần32 lần30 lần38 lần34 lần23 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
07-06-2023 3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
06-06-2023 1 lần1 lần2 lần2 lần6 lần0 lần1 lần8 lần3 lần3 lần
05-06-2023 4 lần4 lần5 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
04-06-2023 5 lần1 lần5 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
03-06-2023 2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần6 lần1 lần
02-06-2023 4 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần3 lần5 lần3 lần3 lần
01-06-2023 5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần5 lần
31-05-2023 1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần4 lần5 lần1 lần
30-05-2023 4 lần2 lần1 lần3 lần3 lần5 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
29-05-2023 3 lần5 lần1 lần6 lần0 lần2 lần5 lần1 lần3 lần1 lần
28-05-2023 3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần4 lần
Tổng 35 lần25 lần30 lần30 lần23 lần31 lần29 lần35 lần33 lần26 lần
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 7/6/2023
68,86
27,72
28,82
58,85
25,52
06,60
26,62
67,76
89,98
22,77
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 7/6/2023
45,54
14,41
34,43
48,84
15,51
35,53
13,31
49,94
04,40
59,95
Backtotop
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan